Faktoring rośnie w siłę

Pinterest LinkedIn Tumblr +

O tym, że faktoring staje się coraz bardziej popularną usługą finansową świadczą statystyki. Kolejne firmy mające na uwadze utrzymanie płynności finansowej decydują się na zamianę należności na gotówkę wykorzystując faktoring. Jak podaje Polski Związek Faktorów (PZF), rynek faktoringowy w naszym kraju zakończył rok 2019 z 16-procentowym wzrostem obrotów.

Liczby mają głos

W ubiegłym roku firmy faktoringowe wchodzące w skład PZF nabyły wierzytelności od krajowych przedsiębiorców o sumarycznej wartości 281,7 mld zł. To wzrost o 16% względem analogicznego okresu wcześniejszego. Faktoring zdołał utrzymać dwucyfrowy wzrost mimo spowolnienia gospodarczego, które było widoczne w ostatnim kwartale 2019 r. Dla porównania, w minionych latach ta wartość kształtowała się na następujących poziomach: 2018 – 242,8 mld zł; 2017 – 191,6 mld zł; 2016 – 158,1 mld zł; 2015 – 134,3 mld zł. Członkowie Związku w 2019 r. obsłużyli ponad 18 tys. faktorantów (w 2018 r. Klientów było 16,9 tys., a w 2017 r. 9,3 tys.). W grupie obsługiwanych przedsiębiorców dominują reprezentanci branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, handlu detalicznego i transportu.

Rosnące zainteresowanie odmrożeniem faktur

Najprościej rzecz ujmując, faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. W najczęściej spotykanym modelu dostawca, po wykonaniu usługi lub sprzedaży produktu, wystawia odbiorcy (kupującemu) fakturę z odroczonym terminem płatności. Dokument księgowy trafia też do firmy faktoringowej, która opłaca (w całości lub częściowo) kwotę na fakturze w ciągu 24h, a następnie czeka na płatność do wskazanego na fakturze terminu. Dzięki temu rozwiązaniu, dostawca ma do dyspozycji środki, które może zagospodarować w dowolny sposób.

Rzetelny faktor

Wspomniany na wstępie PZF to najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca podmioty faktoringowe w naszym kraju. Związek reprezentuje interesy branżowe, zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat faktoringu, a także prowadzi analizy tego rynku. Specjalistyczne firmy zrzeszone w PZF są traktowane przez Klientów jako najbardziej wiarygodni partnerzy biznesowi jeśli chodzi o usługi faktoringowe.

Więcej informacji na temat faktoringu https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Share.