Program do inwentaryzacji wyposażenia

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inwentaryzacja wyposażenia jest kluczową kwestią w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. To dzięki temu, że zostanie ona przeprowadzona jesteśmy w stanie posiadać informacje ile faktycznie przedmiotów mamy na stanie z tym, które przedstawiane są w różnych aplikacjach. Inwentaryzacja jest bardzo ważna zarówno dla małych firm, jak i tych dużych.

W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację?

Inwentaryzacja może być przeprowadzana na różny sposób. Pierwszym podziałem, który wiąże się z tą czynnością jest to czy przeprowadzana jest przez pracowników, czy przez firmę zewnętrzną. Lepszym rozwiązaniem jest ta druga opcja, ponieważ inwentaryzacja jest bardzo długim procesem, który może w sposób bardzo mocny dociążać pracowników, mogą mieć oni zmniejszoną uważność, a co za tym idzie mogą przegapić niektóre ważne kwestie.

Metody, którymi przeprowadzana jest inwentaryzacja do spis z natury, porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacja ich wartości oraz potwierdzenie stanów magazynowych. O tym jaka metoda ma być zastosowana decyduje właściciel działalności gospodarczej. Pierwszą metodę stosuje się przede wszystkim do środków trwałych, wyłączając nieruchomości gruntowe oraz inne środki trudno dostępne. Drugą stosuje się do inwentaryzacji funduszy i kapitałów, wartości niematerialnych oraz prawnych etc. Natomiast trzecia metoda znajduje zastosowanie do zgromadzonych środków pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych.

Program do inwentaryzacji wyposażenia – wybierz najlepszy.

Jednym z najlepszych systemów informatycznych, dzięki któremu można przeprowadzić sprawną inwentaryzację jest AMS OPTiest. Pozwoli on na trwałe znakowanie majątku dzięki etykietom z kodem kreskowym oraz znacznikom RFID. Jest to sprawdzony system, który jest kompatybilny z kolektorami danych, smartfonami oraz drukarkami, które służą do inwentaryzacji oraz mobilnej obsługi procesów ewidencyjnych.

Drugim zalecanym programem jest Szybka Inwentaryzacja, który służy do przeprowadzenia spisu majątku, magazynu oraz środków trwałych. Jest bardzo prosta w obsłudze.

Jakie są cele inwentaryzacji oraz jej terminy?

Celami inwentaryzacji są przede wszystkim takie kwestie jak: ustalenie stanu rzeczywistego wyposażenia, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych oraz określenie majątku, który podlega likwidacji.

Jeżeli chodzi o terminy inwentaryzacji, to są one bardzo różne. W zależności przede wszystkim od tego jaki charakter ma działalność gospodarcza. Co 4 lata powinno przeprowadzać się inwentaryzację wszystkich środków trwałych, natomiast co 2 lata towarów handlowych. Co rok wszystkie inne aktywa oraz co 3 – 6 miesięcy jeżeli inwentaryzacja ma dotyczyć produktów znajdujących się w sklepach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie program do inwentaryzacji wyposażenia.

Share.